Persbericht dd. 12 febr. 2016

Stichting Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid kan van start!

Het tweede Bewonersbedrijf in Hengelo kan van start. Na ruim een jaar van voorbereidingen is het gelukt: Stichting Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid heeft een startsubsidie gekregen van het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners). Daarmee loopt Hengelo voorop als het gaat om innovatieve bewonersinitiatieven.

Het eerste initiatief voor het bewonersbedrijf in de Nijverheid kwam van zorgorganisatie Carint. Zij daagde een aantal actieve bewoners uit met een plan te komen hoe een antwoord te geven op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Wat kunnen bewoners zelf betekenen om bijvoorbeeld het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen van de oudere medebewoner in de wijk te ondersteunen? Deze uitdaging ging een grote bewoners in de Nijverheid van harte aan.
Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar welke behoeftes de bewoners in de wijk de Nijverheid hebben. Zo zijn er brainstormavonden georganiseerd, zijn er huisbezoeken afgelegd en is met professionele organisaties die actief zijn in de wijk van gedachten gewisseld tijdens een lunch.
Daarbij was het noodzakelijk dat nagedacht werd over een zogenaamd verdienmodel: subsidies nemen immers alleen maar af en daar kun je als startend bewonersbedrijf niet afhankelijk van zijn.

De grootste knelpunten betroffen met name het tuinonderhoud en het vervoer. Andre Schutten, een van de initiatiefnemers: de relatief grote tuinen in onze wijk leveren bij het ouder worden vaak een knelpunt op. Een professionele hovenier in de arm nemen is voor een groot deel van de bewoners in de Nijverheid financieel niet haalbaar, vult Henk Leunk aan. Hiervoor wil het bewonersbedrijf een oplossing bieden. Hoe? Door tuinonderhoud te laten verrichten door vrijwilligers, aldus Monique Sanderink, beoogd coördinator van het Bewonersbedrijf. Van de klant wordt een relatief kleine vergoeding gevraagd, die ten goede komt aan het bewonersbedrijf. Hiermee kunnen weer nieuwe initiatieven voor de wijk worden ontwikkeld. Mensen kunnen eenmalig onderhoud afnemen, maar ook in de vorm van een abonnement.

Wanneer gaat het bedrijf van start? Jessica ter Hofte, voorzitter van het bewonersbedrijf: we staan in de startblokken, begin maart willen we echt operationeel zijn.

 

Geplaatst in Uncategorized.