Logo geplaatst

Vandaag zijn de nieuwe logo’s bij het Noaberhuus aan de Paulinastraat geplaatst!

En ook vandaag is de bedrijfspagina van Noaberwijk-Nijverheid  op Facebook gelanceerd.

logo-001 logo-003 logo-00212193580_1708253616064155_3071389096269998227_n

Landelijke Bewonersdag

Landelijke Bewonersdag: Onze Toekomst, Onze Agenda

Kom 28 november naar het gratis bewonersevent De Landelijke Bewonersdag. De dag waarop honderden actieve bewoners uit heel Nederland samenkomen en vertellen wat zij (niet meer) willen in hun wijken. Verwacht debatten, optredens en workshops, gezelligheid, informatie en inspiratie.

Het is weer tijd voor de Landelijke Bewonersdag! Een burgertop met een ijzersterk programma. We komen samen om te leren, te netwerken, maar bovenal om onze stem te laten horen. Met zijn allen maken we die dag de BewonersAgenda. Hierin staat wat wij willen en niet (meer) willen in onze steden en dorpen!

Tijdens de dag is er een keuzeprogramma. Zin om met de bus mooie bewonersprojecten van Almere op te zoeken? Wil je deals sluiten met bewoners uit andere steden? Zin om serious games te spelen? Of wil je delen en leren op belangrijke thema’s? Jij kiest zelf wat je doet.

Aan het eind van de dag presenteren we de BewonersAgenda aan vertegenwoordigers uit gemeenteland, maatschappelijk middenveld en politiek (minister Plasterk is er ook) en natuurlijk aan elkaar. De organisatie is in handen van het LSA, een landelijke club van en voor actieve bewoners.
Het wordt een prachtige inhoudelijke dag, maar ook een groot feest. Meld je aan via www.landelijkebewonersdag.nl
Waar?
Topsportcentrum Almere, Almere

Wanneer?
28-11-2010, van 10:15 tot 16:15 uur

Voor wie?
Voor iedereen met hart voor zijn buurt.

Door wie?
Deze dag wordt georganiseerd door het LSA samen met het ministerie van BZK, de Nederlandse Woonbond, KNHM, gemeente Almere en de Schoor.

Kosten?
Gratis en inclusief lunch voor bewoners, wel aanmelden via: www.landelijkebewonersdag.nl
Aan beroepskrachten vragen wij een gift.
Heb je ideeën voor de BewonersAgenda?
Surf naar landelijkebewonersdag.wordpress.com/bewonersagenda

Vragen over de dag?
LSA, 030-2317511, info@lsabewoners.nl

 

breedwww.landelijkebewonersdag.nl

Vrijwilligers vervoersdienst gezocht!

Voor een – nog te starten- vervoersdienst zoeken wij vrijwilligers!

Bent u in het bezit van een geldig! rijbewijs en wilt u graag een “buur” helpen met vervoer, meldt u dan aan!

U kent ook ongetwijfeld wel bewoners welke geen vervoer hebben of niet gemakkelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, om welke redenen dan ook. U kunt hen daarbij helpen door eventueel een paar uur per week beschikbaar te zijn om deze bewoner van A naar B te brengen.
Zij zijn u ongetwijfeld zeer dankbaar !

Hierbij valt te denken aan:
– een bezoek aan dokter of ziekenhuis en de bewoner hier – al dan niet – bij te begeleiden
– hulp bij het boodschappen doen
– het mogelijk maken van een familie- of vriendenbezoek
– mogelijk maken van een bezoek aan de winkel of stad
– uitje maken buitenshuis
– etc.

nijverheid-003

“Groene vingers” gezocht !

Vanuit de Noaberwijk willen wij onze bewoners gaan helpen bij hun tuinverzorging en tuinonderhoud.

Wordt u ook zo blij van het idee dat U een ander hierbij kunt helpen en “ontzorgen “?

Hierbij kunt u denken aan onder andere:
– blad harken
– de heg knippen
– het gras maaien
– stoep aanvegen
– klein snoei-werk (geen grote bomen)
– plantjes (ver)poten

De werkzaamheden kunnen op incidentele basis als op basis van abonnementen afgesloten worden. Nadere informatie volgt hier nog over maar vooralsnog zijn we eerst op zoek naar U !
Wilt u tegen een kleine vergoeding een andere buur helpen? Dan schroom niet en meldt U dan aan!

Voorwaarde is uiteraard wel dat U “groene vingers” heeft en verstand heeft van tuinverzorging.

Aanmelden en/of meer informatie is te verkrijgen via: info@noaberwijk-nijverheid.nl

rb1-

Wie is uw medewerker Noaberzorg ?

Wilt u graag wat meer weten over uw medewerker Noaberzorg ?

Kijk dan op de pagina “medewerker Noaberzorg” voor meer informatie. U vindt deze pagina onder de  pagina “Noaberzorg”

Inspirerende avond in ’t Noaberhuus

Gisteravond zijn betrokken bewoners samen gekomen in t Noaberhuus om te brainstormen en te praten over mogelijke projecten en ideeën voor het oprichten van een bewonersbedrijf in de Noaberwijk Nijverheid.

De aanwezigheid van de heren Rudi Theunissen en Frank Eekelder -beiden direct betrokken bij het “Berflo bedrijf” resp. als lid adviesraad en zakelijk leider- was hierin een welkome aanvulling vanwege de praktische inbreng als ervaringsdeskundigen.

Veel mooie en zeker niet ondenkbaar, haalbare ideeën werden ingebracht. Deze worden in klein comité nader bekeken en uitgewerkt opdat wellicht een volgende stap kan worden gezet om plannen concreter te maken.
Inspiratie én potentie voor een bewonersbedrijf volop aanwezig!

brainstorm noaberhuuus1brainstorm noaberhuuus

 

 

Brainstormavond 1 oktober a.s. projecten BewonersBedrijf Noaberwijk

Uitnodiging voor iedereen in De Nijverheid of als bewoner betrokken bij De Nijverheid.

Organiseer jij activiteiten of wil je dat gaan doen? Zie jij jezelf als actief vrijwilliger in de wijk?

Kom dan donderdag 1 oktober, 19.00 uur naar ‘t Noaberhuus.

Samen met andere bewoners gaan we brainstormen over activiteiten die in de wijk moeten blijven! En wel op zo’n manier dat we niet afhankelijk zijn van subsidie van de gemeente.

Interessant? Bewonersbedrijven in Nederland doen dat al op deze manier, in De Nijverheid kan dat ook! We gaan geld aanvragen om dat te ontwikkelen maar hebben wel jouw inbreng nodig!
Inspiratie nodig? http://www.bewonersbedrijven.nl/

Doelgroep voor de avond

Bewoners in De Nijverheid in omliggende buurten, welke bekend zijn met activiteiten in de wijk of hier een bijdrage aan willen geven.

Doel van de avond

Komen tot draagvlak en 2 of 3 concrete projecten welke de basis vormen voor het Ondernemersplan BewonersBedrijf Noaberwijk!

Programma:

19.00 uur              Inloop met koffie/thee met cake, tevens informele kennismaking

19.10 uur              Welkom door de voorzitter van de Stuurgroep Noaberwijk door Jessica ter Höfte

  • Korte introductie Noaberwijk
  • Korte introductie BewonersBedrijf

19.30 uur              Introductie dagvoorzitter Rudi Theunissen, adviesraad Berflo Bedrijf

  • Korte introductie ‘verdienmodellen’

19.45 uur              Brainstorm activiteiten welke kans hebben met een verdienmodel

20.30 uur              PAUZE met een hapje en drankje

20.45 uur              Terugkoppeling brainstorm activiteit en uitleg projecten

  • Keuzes maken en draagvlak 2 of 3 projecten krijgen
  • Bekendmaking projecten voor het Ondernemersplan

21.30 uur              Einde programma door Jessica ter Höfte

Vrijwilligers gezocht!

Wat fijn dat u overweegt vrijwilliger te worden!

Vanuit de werkgroep “Noaberwijk Nijverheid” zijn wij binnen onze eigen commissies altijd op zoek naar medebewoners die ons willen én kunnen helpen. Want mede dankzij uw inzet als vrijwilliger, kunnen ook in onze wijk, de kinderen sporten, spelen en zijn er activiteiten voor jong en oud. Zo waardevol voor ons allemaal!

Op de pagina “vrijwilligers gezocht” vindt u meer informatie en daarbij onze vacatures voor vrijwilligerswerk binnen onze eigen wijk.