Nieuws

Laatste nieuwtjes:

Afscheid Hans Zandstra

Na 5 jaar hebben we afscheid genomen van Hans Zandstra beheerder van het Noaberhuus . Hans heeft al die jaren met enthousiasme en toewijding het beheer van het Noaberhuus op zich genomen. Hij stond altijd klaar om de deur te openen, de spelende kinderen van ranja en ijsjes te voorzien, de bar te bedienen en om bij feestjes en partijen hand en spandiensten te verrichten.
Ook bij de zomerspelen had Hans een actieve rol. In januari hebben we Hans uitgezwaaid met een gezellige receptie en bijbehorende attenties. We gaan Hans missen.

Goed nieuws is dat we een nieuwe part- time beheerder hebben gevonden in de persoon van Henk Homan. Henk zal aanwezig zijn op de maandagmiddag en de woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. De andere middagen zijn deels opgevuld door de al aanwezige vrijwilligers maar aanvulling is van harte nodig.

Uitleen gereedschap voor de Oekraïners in de buurt

Sinds de vluchtelingen uit Oekraïne in de Nijverheid wonen verzorgen wij vanuit Geerdinksweg 13 een tuingereedschap uitleen zodat de mensen hun tuintje kunnen bijhouden en onderhouden. Dit wordt met dank aanvaard. In eerste instantie was de uitleen 4 x per week een uur geopend, dit hebben we nu teruggebracht naar 2x per week. In de wintermaanden is de uitleen dicht geweest. We starten weer in de eerste week van maart en wel op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur.

Hulp voor vluchtelingen uit Oekraine - Hengelos weekblad

Vrijwilligers gezocht voor het Noaberhuus de Nijverheid

flyer vrijwilligers speeltuin met logo