Over Noaberwijk Nijverheid

Start Noaberwijk Nijverheid

Vanuit Carintreggeland is geëxperimenteerd met de regie van de zorg in “De Klokstee” om deze terug te geven aan bewoners. Zo is het “Sophie-project” ontstaan vanuit gesprekken met bewoners in de Klokstee naar belemmeringen en wensen voor de thuiszorgmedewerkers.

Vanuit die expertise is in samenwerking met Welbions een soortgelijk experiment ontstaan op het gebied van welzijn in het VertierKwartier.
De gebruikers en bewoners hebben zelf weer de regie in handen; zij zijn de vrijwilligers en zij maken de programma’s waar behoefte aan is.

In 2014 heeft Carintreggeland met financiële ondersteuning van zorgverzekeraar Menzis bewoners in de wijk “De Nijverheid” uitgedaagd om op een andere manier vorm te geven aan participatie in de wijk.

Na brainstormsessies en diverse gesprekken met bewoners is gekozen voor meer ontmoeting.

Vanuit de kennis en ervaring in de wijk Berflo Es, is de wens al snel geopperd om onafhankelijk te werken. Dit betekent minder afhankelijk zijn van subsidies maar meer uitgaan van de zo genaamde ‘verdienmodellen’. Hierdoor kun je de te verdienen opbrengsten weer laten terugvloeien ten gunste van de bewoners en haar activiteiten.

De Nijverheid wil als een serieuze partner meewerken aan het welzijn in de wijk. De gemeente heeft daarvoor het vroegere ‘jeugdhonk’ – bij speeltuin De Nijverheid- beschikbaar gesteld en al snel zijn actieve bewoners uit met name de Paulinastraat flink aan de slag gegaan. Zo is ” ’t Noaberhuus” ontstaan.

Een andere groep bewoners denkt na over de zorg en het welzijn in een wijk waar steeds méér ouderen willen blijven wonen; dit is de werkgroep Noaberzorg.

Om ook aan de wens van “het onafhankelijk zijn” te werken, gaat de werkgroep Business Plan, samen met deskundigen uit de wijk Berflo Es een plan ontwikkelen voor een aanvraag, om te komen tot een Bewoners Bedrijf. Dit in samenwerking met het Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) in Utrecht.

Het streven is om een startsubsidie te krijgen en met gebruik van expertise van het LSA op termijn zelfstandig projecten op te gaan starten. Deze projecten moeten dan uiteraard weer zelf geld gaan opleveren die weer ingezet kunnen gaan worden voor aantrekkelijke activiteiten in de wijk.

In januari 2016 is het te vormen bestuur en coördinator naar Utrecht getogen om het ondernemingsplan te presenteren aan de adviescommissie van de LSA Bewoners. In februari kwam het verlossende woord en een mooi startkapitaal is toegekend waardoor wij in maart 2016 officieel van start konden gaan met :

” Stichting Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid” 

De samenwerking met de BON (het Bewoners Overleg Nijverheid) is een feit, maar elke bewoner in De Nijverheid die een bijdrage kan en wil leveren is natuurlijk hartelijk welkom bij ons bewonersbedrijf!

Bent u geïnteresseerd?

Laat het ons weten, bel gerust of stuur een mail en wij komen graag bij u op bezoek om meer over te vertellen over de mogelijkheden bij u in uw buurt.

We zijn te vinden in ” de Bouwmeester”, Marthastraat 20 te Hengelo van maandag tot en donderdag tussen 10:00 – 12:00 uur en te bereiken via: 06- 36 36 46 00 of via: info@noaberwijk-nijverheid.nl

Graag tot ziens !