Gratis voor vrienden: tijdschriften en/of boeken.

 

Wanneer u vriend bent van het bewonersbedrijf kunt u tijdens de koffiemorgen gratis tijdschriften* en/of boeken* lezen.

Tevens mag u, wanneer u dit wenst, de tijdschriften of boeken ook (gratis) meenemen naar huis (max. 3 per persoon)

De koffiemorgen vindt plaats op woensdagmorgen in de Bouwmeester, Marthastraat 20 te Hengelo tijdens onze openingstijden van 10:00 tot 12:00 uur.

De tijdschriften of boek(en) mag u wanneer u uitgelezen bent weggeven aan iemand die u er weer blij mee kunt maken, dat is toch fijn!

Voor slechts € 12,00 per jaar bent u vriend van het bewonersbedrijf.

Schroom niet en meldt u snel aan! Dan ondersteund u het bewonersbedrijf en wij zijn u, mede namens de bewoners, erg dankbaar.

 

*De tijdschriften zijn geschonken door Necla’s Hairfashion, Breemarsweg 548, Hengelo

*De boeken zijn beschikbaar gesteld door particulieren.