Vervoersdienst

Noaberwijk kent geen eigen vervoersdienst meer maar er zijn goede alternatieven te weten: Automaatje en de vervoersdienst van Berflo Bedrijf
ANWB AutoMaatje is sociaal vervoer door vrijwilligers voor mensen die minder mobiel zijn en geen redelijk vervoersalternatief hebben. Heeft u geen ander optie om vervoerd te worden ( denk aan familie, vrienden, openbaar vervoer, een WMO vervoerspas) dan kunt u een rit aanvragen. Ook als u een taxi kunt betalen komt u niet in aanmerking voor ANWB AutoMaatje.

Vrijwilligers rijden u met hun eigen auto naar uw bestemming en terug. Hiervoor geldt dat wij geen vervoersplicht hebben. U stelt de vraag en wijk kijken of we dit voor u kunnen regelen. Houdt u er rekening mee dat wij zeker 2 dagen nodig hebben om een vrijwilliger te zoeken.

De onkostenvergoeding is € 0,30 cent per kilometer exclusief parkeerkosten. Deze vergoeding is tijdelijk verhoogd naar € 0,35 in verband met de hoge brandstofprijzen.

Contact
ANWB AutoMaatje Hengelo is bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 14.00 uur op nummer 088 3672620

Vervoersdienst van Berflo bedrijf
In afstemming met Berlo bedrijf kunne we u ook hun vervoersdienst aan bieden.

Ook kunt u contact opnemen met de vervoersdienst van Stichting BewonersBedrijf Berflo Es. U betaalt 5 euro per uur.
Voor meer informatie zie https://berflobedrijf.nl/diensten/vervoersdient/.