Vrijwilligers vervoersdienst gezocht!

Voor een – nog te starten- vervoersdienst zoeken wij vrijwilligers!

Bent u in het bezit van een geldig! rijbewijs en wilt u graag een “buur” helpen met vervoer, meldt u dan aan!

U kent ook ongetwijfeld wel bewoners welke geen vervoer hebben of niet gemakkelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, om welke redenen dan ook. U kunt hen daarbij helpen door eventueel een paar uur per week beschikbaar te zijn om deze bewoner van A naar B te brengen.
Zij zijn u ongetwijfeld zeer dankbaar !

Hierbij valt te denken aan:
– een bezoek aan dokter of ziekenhuis en de bewoner hier – al dan niet – bij te begeleiden
– hulp bij het boodschappen doen
– het mogelijk maken van een familie- of vriendenbezoek
– mogelijk maken van een bezoek aan de winkel of stad
– uitje maken buitenshuis
– etc.

nijverheid-003

“Groene vingers” gezocht !

Vanuit de Noaberwijk willen wij onze bewoners gaan helpen bij hun tuinverzorging en tuinonderhoud.

Wordt u ook zo blij van het idee dat U een ander hierbij kunt helpen en “ontzorgen “?

Hierbij kunt u denken aan onder andere:
– blad harken
– de heg knippen
– het gras maaien
– stoep aanvegen
– klein snoei-werk (geen grote bomen)
– plantjes (ver)poten

De werkzaamheden kunnen op incidentele basis als op basis van abonnementen afgesloten worden. Nadere informatie volgt hier nog over maar vooralsnog zijn we eerst op zoek naar U !
Wilt u tegen een kleine vergoeding een andere buur helpen? Dan schroom niet en meldt U dan aan!

Voorwaarde is uiteraard wel dat U “groene vingers” heeft en verstand heeft van tuinverzorging.

Aanmelden en/of meer informatie is te verkrijgen via: info@noaberwijk-nijverheid.nl

rb1-

Wie is uw medewerker Noaberzorg ?

Wilt u graag wat meer weten over uw medewerker Noaberzorg ?

Kijk dan op de pagina “medewerker Noaberzorg” voor meer informatie. U vindt deze pagina onder de  pagina “Noaberzorg”

Vrijwilligers gezocht!

Wat fijn dat u overweegt vrijwilliger te worden!

Vanuit de werkgroep “Noaberwijk Nijverheid” zijn wij binnen onze eigen commissies altijd op zoek naar medebewoners die ons willen én kunnen helpen. Want mede dankzij uw inzet als vrijwilliger, kunnen ook in onze wijk, de kinderen sporten, spelen en zijn er activiteiten voor jong en oud. Zo waardevol voor ons allemaal!

Op de pagina “vrijwilligers gezocht” vindt u meer informatie en daarbij onze vacatures voor vrijwilligerswerk binnen onze eigen wijk.

Uitslag bewonersenquête ” Wensen uit de wijk”

Voor de zomerperiode is de enquete “Wensen uit de wijk” onder de bewoners van de wijk gehouden. Deze enquete was bedoeld om te achterhalen wat er leeft in de wijk en welke wensen er zijn. De enquete is verspreid geweest via het blad van de Stichting Bewonersoverleg De Nijverheid (BON) en op de “Kom-bij-ons”markt.

Wij hebben fijne reacties mogen ontvangen. Met de bewoners welke deze enquete ingevuld hebben zal ook nog persoonlijk contact worden opgenomen door de medewerker Noaberzorg.
Dit zal zeer spoedig gebeuren, waarschijnlijk nog in de maand september.

Wensen welke uit de gehouden enquete naar voren zijn gekomen:

omheining honden-uitlaatveld Geerdinksweg
speeltoestellen op speelveld Geerdinksweg (achter hondenveld)
prullenbak op speelveld Geerdinksweg

Sinterklaas optocht
Straatspeeldag

betrouwbare personen voor klusje in/om het huis bv heg knippen

projecten & activiteiten voor 40 – en 50plussers
samen wandelen / fietsen
datingavond organiseren
bijeenkomsten in Noaberhuus

rommelmarkt – zeskamp
Jeugd-activiteiten – voorkomen hangjongeren
senioren i.s.m. klokstee ?