Wie is uw medewerker Noaberzorg ?

Wilt u graag wat meer weten over uw medewerker Noaberzorg ?

Kijk dan op de pagina “medewerker Noaberzorg” voor meer informatie. U vindt deze pagina onder de  pagina “Noaberzorg”

Uitslag bewonersenquête ” Wensen uit de wijk”

Voor de zomerperiode is de enquete “Wensen uit de wijk” onder de bewoners van de wijk gehouden. Deze enquete was bedoeld om te achterhalen wat er leeft in de wijk en welke wensen er zijn. De enquete is verspreid geweest via het blad van de Stichting Bewonersoverleg De Nijverheid (BON) en op de “Kom-bij-ons”markt.

Wij hebben fijne reacties mogen ontvangen. Met de bewoners welke deze enquete ingevuld hebben zal ook nog persoonlijk contact worden opgenomen door de medewerker Noaberzorg.
Dit zal zeer spoedig gebeuren, waarschijnlijk nog in de maand september.

Wensen welke uit de gehouden enquete naar voren zijn gekomen:

omheining honden-uitlaatveld Geerdinksweg
speeltoestellen op speelveld Geerdinksweg (achter hondenveld)
prullenbak op speelveld Geerdinksweg

Sinterklaas optocht
Straatspeeldag

betrouwbare personen voor klusje in/om het huis bv heg knippen

projecten & activiteiten voor 40 – en 50plussers
samen wandelen / fietsen
datingavond organiseren
bijeenkomsten in Noaberhuus

rommelmarkt – zeskamp
Jeugd-activiteiten – voorkomen hangjongeren
senioren i.s.m. klokstee ?