Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Antoinet de Boer, Atie Meijvogel en Sjen van den Bijl

Voorzitter

Antoinet de Boer

In mijn baan bij Welbions heb ik mij jaren als professional ingezet voor de leefbaarheid in buurten en wijken. Ik heb hier op verschillende terreinen ervaringen mee op gedaan. Nu ik met pensioen ben, heb ik de tijd en energie om mij in te zetten in mijn eigen buurt waar ik met plezier al jaren woon. Toen ik gevraagd werd om voorzitter te worden van Noaberwijk Nijverheid heb ik dan ook ja gezegd. Ik vind het belangrijk dat het goed wonen is in een buurt voor jong en oud en hier zet ik mij graag voor in. Uiteraard kunnen we dat niet alleen we werken dan ook nauw samen met het BON, Wijkracht, de gemeente Hengelo en andere professionele partijen.

Secretaris

Atie Meijvogel - secretaris

Atie Meijvogel

Sinds 2014 woon ik in de Nijverheid aan de Magdalenalaan. Een mooie historische wijk met veel groen, ruime straten en gezellige woningen. Na 24 jaar bij de GGD Twente als sociaal verpleegkundige te hebben gewerkt ben ik nu met pensioen. Dus tijd voor andere zinvolle en leuke bezigheden. Bij de GGD ben ik altijd bezig geweest met de gezondheid van woningen en de omgeving hiervan. Mijn ervaring is dat als je fijn in je huis en in je straat kan wonen dat dat goed is voor je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Contact en gezelligheid met anderen draagt hier dan ook zeker aan bij.

Penningmeester

Sjen van de Bijl - penningmeester

Sjen van den Bijl

In 1996 ben ik met man en kind in de Nijverheid komen wonen. We wonen met plezier in deze wijk en willen hier nog lang blijven. Voor mijn pensioen ben ik werkzaam geweest binnen kind/jeugd en maatschappelijk werk. Het is mooi als mensen elkaar leren begrijpen en ervoor te zorgen dat ze het goed hebben met elkaar. 10 jaar geleden ben ik ingestapt bij het BON en heb me als bestuur/ vrijwilliger voor allerlei zaken binnen de Nijverheid ingezet. Toen de vraag kwam van wat leeft er in de wijk en wat heeft de wijk nodig, zodat alle mensen, zolang mogelijk op een prettige manier in de Nijverheid kunnen wonen is, de Noaberwijk Nijverheid opgericht. Vanaf het begin ben ik als vrijwilliger actief en inmiddels daarbij ook bestuurslid. Mijn hart ligt in deze wijk en wil graag dat iedereen, jong en oud hier zolang mogelijk met plezier kan wonen. Dat we elkaar een beetje leren kennen en zonodig kunnen ontmoeten. Mijn wens is dan ook dat we, in samenwerking met alle andere organisatie in deze wijk, plezierig met elkaar wonen en ook een klein beetje naar elkaar omkijken.