Persbericht dd. 12 febr. 2016

Stichting Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid kan van start!

Het tweede Bewonersbedrijf in Hengelo kan van start. Na ruim een jaar van voorbereidingen is het gelukt: Stichting Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid heeft een startsubsidie gekregen van het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners). Daarmee loopt Hengelo voorop als het gaat om innovatieve bewonersinitiatieven.

Het eerste initiatief voor het bewonersbedrijf in de Nijverheid kwam van zorgorganisatie Carint. Zij daagde een aantal actieve bewoners uit met een plan te komen hoe een antwoord te geven op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Wat kunnen bewoners zelf betekenen om bijvoorbeeld het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen van de oudere medebewoner in de wijk te ondersteunen? Deze uitdaging ging een grote bewoners in de Nijverheid van harte aan.
Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar welke behoeftes de bewoners in de wijk de Nijverheid hebben. Zo zijn er brainstormavonden georganiseerd, zijn er huisbezoeken afgelegd en is met professionele organisaties die actief zijn in de wijk van gedachten gewisseld tijdens een lunch.
Daarbij was het noodzakelijk dat nagedacht werd over een zogenaamd verdienmodel: subsidies nemen immers alleen maar af en daar kun je als startend bewonersbedrijf niet afhankelijk van zijn.

De grootste knelpunten betroffen met name het tuinonderhoud en het vervoer. Andre Schutten, een van de initiatiefnemers: de relatief grote tuinen in onze wijk leveren bij het ouder worden vaak een knelpunt op. Een professionele hovenier in de arm nemen is voor een groot deel van de bewoners in de Nijverheid financieel niet haalbaar, vult Henk Leunk aan. Hiervoor wil het bewonersbedrijf een oplossing bieden. Hoe? Door tuinonderhoud te laten verrichten door vrijwilligers, aldus Monique Sanderink, beoogd coördinator van het Bewonersbedrijf. Van de klant wordt een relatief kleine vergoeding gevraagd, die ten goede komt aan het bewonersbedrijf. Hiermee kunnen weer nieuwe initiatieven voor de wijk worden ontwikkeld. Mensen kunnen eenmalig onderhoud afnemen, maar ook in de vorm van een abonnement.

Wanneer gaat het bedrijf van start? Jessica ter Hofte, voorzitter van het bewonersbedrijf: we staan in de startblokken, begin maart willen we echt operationeel zijn.

 

LSA ondernemingsplan

Morgen is het eindelijk zover!!! Ons bestuur Noaberwijk Nijverheid samen met Monique Sanderink vertrekken naar Utrecht.
Ze gaan daar het ondernemingsplan presenteren bij de adviescommissie voor de LSA. Advies gaat naar bestuur van LSA en dan wachten op de uitslag, begin Februari.

Webmastertjeanimaatjes-succes-257641 vind het erg spannend en wenst ze heel veel succes morgen!!!!

 

Verslag van Monique,

Het was een spannende dag voor de www.Noaberwijk-Nijverheid.nl ; vanochtend ben ik, samen met toekomstig bestuur, naar Utrecht geweest voor presentatie van ons ondernemingsplan bij de adviescommissie voor de @Lsa Bewoners tbv het verkrijgen van financiering voor startkapitaal. Met dit startkapitaal zouden we slagvaardig verder kunnen met onze grote wens: een bewonersbedrijf voor de ‪#‎Nijverheid‬ ‪#‎Hengelo‬
Hoe het afloopt ? dat weten we pas half februari. We hebben zelf de commissie met een goed gevoel verlaten want we zijn en blijven trots op ons mooie plan! Nu afwachten maar…..

Beste  Vrienden en noabers; Mede namens de andere leden, Jessica, Andre & Henk, dank voor al jullie support !
We houden jullie op de hoogte !

Koffieochtend.

Vanmorgen was dus onze bijeenkomst in de bouwmeester! Super gezellig met koffie, thee en krentewegge! Duidelijke uitleg van Monique en Agnes prima opkomst kortom een succes!

noaber 001noaber 003

Deze ochtend hebben we een weergave gegeven van hetgeen we het afgelopen jaar gedaan hebben en de aanwezigen bijgepraat over de huidige stand van zaken, waar staan we nu, maar vooral ook waar willen we naar toe.

We kijken nu erg uit naar eind januari wanneer wij het ondernemingsplan mogen gaan presenteren. Uiteraard hopen wij zeer dat wij de zo gewenste startsubsidie kunnen krijgen opdat we daadwerkelijk kunnen gaan starten met het bewonersbedrijf.

Wordt vervolgd.

 

 

 

Bedrijfsplan

Vanavond was er druk overleg over noaberbedrijf-nijverheid.
De datum om het bedrijfsplan te verdedigen komt nu wel heel dichtbij! !!!

 

Noabervergadering-001

Bouwmeester

Het word nu wel heel officieel, de nieuwe raamsticker van Noaberwijk-Nijverheid bij de Bouwmeester!!!

 


noaberwijk_5155 noaberwijk_5164 noaberwijk_5160noaberwijk_5154

Bereikbaar

Noaberwijk-Nijverheid is nu ook telefonisch bereikbaar! Niet allemaal tegelijk Dank U!!

Mob. 06-36 36 46 00                      noaber phone-

Logo geplaatst

Vandaag zijn de nieuwe logo’s bij het Noaberhuus aan de Paulinastraat geplaatst!

En ook vandaag is de bedrijfspagina van Noaberwijk-Nijverheid  op Facebook gelanceerd.

logo-001 logo-003 logo-00212193580_1708253616064155_3071389096269998227_n